Konsekvens af kommunes nye destinationssamarbejde med Jammerbugt og Thisted - fremtid for turistbureau i Løkken usikker

LØKKEN: På Løkken.dk´s generalforsamling omtalte formanden Stefan Karlborg i sin beretning, nogle overordnede ændringer i turismesamarbejdet. Han forklarede, at det også får betydning for arbejdet på turistkontoret i Løkken, som ligeledes er base for foreningen Løkken.dk.

Formanden sagde blandt andet: - I de sidste par år har der været talt om ændringer i strukturen for turismearbejdet i Hjørring Kommune. Denne gang er ingen undtagelse. En ny lov om arbejdet med destinationsudvikling er vedtaget, og dette betyder, at arbejdet med turismeudvikling i Hjørring Kommune kommer til at ændres væsentligt. Destinationsudvikling kommer i fremtiden til at foregå sammen med Jammerbugt og Thisted Kommune, og det betyder at Turismeudvikling Hjørring på Amtmandstoften kommer til at lukke, og arbejdet flyttes til et fælles kontor ved Åbybro.

Det kommer i høj grad til at påvirke arbejdet på turistkontoret her i Løkken, men det er endnu ikke klart i hvilket omfang. Samarbejdet med de lokale erhvervsdrivende har været koordineret fra Turistbureauet i Løkken, og vi håber at dette kan fortsætte.

Det er naturligvis en betingelse, for at vi fortsat kan drive et turistkontor i Løkken, at der gives tilskud fra kommunal side. Men kommunen er her udfordret ved den økonomi, som skal lægges i det nye fælles samarbejde. Vi afventer klarhed om dette, men indtil videre er vi lovet, at den nuværende aftale kører dette år ud, og at vi kan forvente at forholdene ikke vil ændres før sommeren 2020.

Toppen af Danmark har været et fælleskommunalt markedsføringsprojekt med Frederikshavn Kommune, og vi må forvente med det nye destinationssamarbejde, at Toppen af Danmark fremover bliver mere et brand end et egentligt samarbejde. Vi kan kun håbe at brandet fortsætter og kan bruges lokalt.

Vi har mange fælles træk med Blokhus, og området Blokhus-Løkken er en attraktiv destination, som udmærket kan markedsføres i fællesskab. Vi så også, at shuttlen på stranden mellem de to byer var populær. Det forventes at den kommer igen i år, og der er nu dispensation til at shuttlen kan køre hele vejen fra Løkken Mole.

Der er lavet sti-kort over stierne mellem Blokhus og Løkken og der arbejdes fortsat på at udvikle stierne.

Turistbureauet og turistbureauets medarbejdere er omdrejningspunkt i Løkken.dk´s arbejde. Vi har heldigvis nogle dygtige medarbejdere, som samvittighedsfuldt arbejder for Løkkens gæster og for udviklingen i turismen. Opgaverne for medarbejderne har jo ændret sig væsentligt nu, hvor kontoret samtidigt også er omdrejningspunkt for erhvervets aktiviteter. Det sikrer samtidigt en styring og en fortsat udvikling, og opgaverne er jo væsentligst rettet mod turisme.

Turismen er i en god udvikling i Hjørring Kommune og der fastholdes en vækst. Gæsteanalyser viser, at der er stor tilfredshed med Løkken som feriedestination. Her ser vi det som vores opgave at give gæsterne en god oplevelse. Samtidigt skal vor levering af arbejdskraft til Turismeudvikling Hjørring være medvirkende årsag til, at markedsføringen kan give yderligere vækst.

Alt dette skabes af samarbejde. Ikke blot i denne forening, men også samarbejde i andre foreninger, imellem foreninger og imellem erhvervsdrivende. Vi i Løkken.dk vil forsøge at yde vort til at væksten fastholdes, og at byen konstant bliver mere attraktiv at gæste.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...