På Løkken Vandværks generalforsamling havde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Alle forbrugere fik tilsendt informationsmateriale om forslaget forud for generalforsamlingen. Ændringen blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling, men vedtægtsændringer kræver en ekstraordinær.

I den forbindelse afholdes der Ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2020 kl. 19.30 på Action House, Industrivej med henblik på endelig vedtagelse af Forslag til udtræden af vandsektorloven.

Formanden Niels Svendsen forklarede i sin beretning om forslaget, at Vandsektorloven har ligget som et åg over vandværker, som sælger mere end 200.000 m3 om året.

Da Vandsektorloven trådte i kraft i 2010, havde Løkken Vandværk sparet penge op til renovering af værket i 2013 - 14.

- Fordi vi havde penge stående på kontoen på tidspunktet for indtrædelsen, reduceres vores årlige indtægtsramme de efterfølgende 10 år med ca. 500.000 kr. året.

Overordnet set er Vandsektorloven lavet for at sikre, at forbrugerne ikke betaler for meget for deres vand og sørge for at effektivisere vandværker. Det er der helt sikkert ikke nogen, som kan være uenige i.

De vandværker, som tager den laveste pris for vandet og som er drevet mest effektivt, er stort set alle private vandværker, ligesom Løkken Vandværk er. Hvorimod kommunalt ejede vandforsyninger typisk tager over dobbelt så meget pr. m3 vand samt ofte højere faste afgifter.

Vandsektoren gør, at alle vandværker, der udpumper mere end 200.000 m3, er under samme regelsæt og effektiviseringskrav, uanset om Vandværket allerede drives effektivt.

Når målet er effektivisering og billigst muligt vand til forbrugerne, samtidig med, at der pålægges Løkken og lignende vandværker en stort administrativ byrde, stopper al logik, sagde formanden om baggrunden for vedtægtsændringen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...